Pre-Beta oyuncu sözleşmesi DESTE: HARB OYUNLARI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Son güncellenme tarihi: 14 Eylül 2016 1. İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA 1.1 İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (veya "SKLS"), PC / MAC ve LINUX üzerindeki DESTE: HARB OYUNLARI ("Oyun") isimli oyunumuz ile ilgili olarak, yerine getirmeyi kabul ettiğiniz maddeleri içermektedir. 1.2 İşbu SKLS, Oyunu kullanımınız ile ilgili kural ve esasları içermektedir ("Oyun Kuralları"). Oyun Kuralları aşağıdaki adreslerde belirtilmiş olup, işbu SKLS'nin bir parçasını teşkil etmektedir: Oyuna özel olarak geçerli tüm platformların tüm kurallarını kabul edip, bu kurallara uyacağınızı da kabul edersiniz.Bu platformların herhangi bir kuralının ihlal edilmesi Hizmet Koşullarını esas ihlaliniz olarak da kabul edilecektir. Bu SKLS, üçüncü tarafların kuralları ve kabul ettiğiniz diğer dokümanlar ile birlikte, Oyunu oynarken nasıl davranmanızı beklediğimizi belirlemektedir. Lütfen oyunu oynamadan önce bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyun. 2. İŞBU SKLS VE SİZ 2.1 18 yaşından küçük iseniz, lütfen ebeveyninizden veya velinizden işbu SKLS'ini sizin adınıza gözden geçirmesini ve onaylamasını isteyin. Yukarıda belirtilen yaşın altındaysanız, bir ebeveyn veya velinin gözetiminde olmadan bu Oyunu kullanmamalı veya Oyuna erişim sahibi olmamalısınız. 2.2 Oyunun kurulumu sürecinin bir parçası olarak (mevcut ise) veya Oyunu kullandığınızda Oyun Kuralları da dâhil olmak üzere işbu SKLS koşullarını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. İşbu SKLS'ini veya Oyun Kurallarını kabul etmiyorsanız, lütfen Oyunu kurma veya kullanma girişiminde bulunmayın. 3. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI Bir Deste: Harb Oyunları hesabı ( "Hesap") oluşturulması sürecinin bir parçası olarak, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizi okumuş ve kabul etmiş olduğunuzu onaylamaktasınız. 4. SKLS VE OYUN KURALLARINDA YAPILAN TADİLLER 4.1 Zaman zaman işbu SKLS'ini önemli sebeplerle; örneğin, Oyundaki yeni özellik ve fonksiyonları yansıtmak amacıyla veya kanunda yapılan değişikliklerden dolayı, tadil etmemiz gerekebilir. İşbu SKLS'inde herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden dört (4) hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. SKLS’nin en son sürümünü her zaman internet sitelerimizde (“İnternet Siteleri”) bulabilirsiniz. Lütfen, Oyunu her kullanışınızda işbu SKLS’ndeki güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayınız. İşbu SKLS'inde yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınız etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır. 4.2 Zaman zaman Oyun Kurallarını da ciddi sebeplerle; örneğin, Oyun veya Oyunun oynanış şekli ile ilgili bir sorunu çözmek veya tüm kullanıcılar için Oyunun eğlenceli olmaya devam etmesini sağlamak için tadil etmemiz gerekebilmektedir. Bu Oyun Kurallarında herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmeden dört (4) hafta önce değişiklikler ve söz konusu değişiklikleri kabul etmeme hakkınız size e-posta ile önceden bildirilecektir. Oyun Kurallarının en son sürümünü her zaman İnternet Sitelerinde bulabilirsiniz. Oyun Kurallarında yapılan değişiklikler, kazanılmış haklarınızı etkilemeyecek olup, bu değişikliklerin geriye dönük bir etkisi de olmayacaktır. 5. OYUNUN KULLANILMASI 5.1 İşbu SKLS'ni kabul etmeniz mukabilinde, işbu SKLS sizinle aramızda yürürlükte olduğu süre boyunca Oyunu indirmeniz, kurmanız ve oynamanız için size kişisel hak ('lisans' olarak bilinmektedir) vermekteyiz. 5.2 İşbu lisans: (a) 'gayri münhasırdır' (aynı ve benzer lisansları başkalarına da verebileceğimiz anlamına gelir); (b) 'geri alınabilir' (aşağıda daha detaylı açıklanan bazı durumlarda bu lisansı feshedebileceğimiz anlamına gelir); (c) 'kişiseldir' (Oyunu hiçbir ticarî amaç için kullanamayacağınız anlamına gelir); (d) 'devir edilemez' (lisansın sadece sizin menfaatinize sunulduğu ve size tanımış olduğumuz haklardan hiçbirini başka bir kişiye devredemeyeceğiniz veya alt-lisans yoluyla temin edemeyeceğiniz anlamına gelir); ve (e) 'sınırlıdır' (Oyunu sadece işbu SKLS’nde belirtmiş olduğumuz amaçlar dâhilinde kullanabileceğiniz anlamına gelir); ve (f) işbu SKLS'ine riayet etmeniz koşuluna tâbidir. 6. TEKNİK GEREKSİNİMLER Oyunu kullanabilmeniz için bazı donanım, yazılım ve imkânlara (uygun bir internet bağlantısı da dâhil) sahip olmanız gerekmektedir. 7. YAMALAR, GÜNCELLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 7.1 Zaman zaman, Oyuna yamalar, güncellemeler, ilave içerik veya diğer değişiklikler (örneğin çevrimiçi oyun oynamanın iyileştirilmesi, yeni veya güncel özelliklerin eklenmesi veya yazılım hatalarının düzeltilmesi için) uygulamamız veya sağlamamız gerekebilir. 7.2 Oyun ve Hizmetlerin gelişimi için devamlı surette çalıştığımızı, oynanabilirliğin sizin için daha eğlenceli olması için Oyunların grafikleri, özellikleri, oynanabilirliği ve diğer herhangi bir İçeriğini geliştirdiğimizi, iyileştirdiğimizi ve güncellediğimizi kabul ve teyit etmekte ve anlamaktasınız. 8. OYUN KURALLARI 8.1 Oyun Kuralları, Oyunu oynarken sizden beklediğimiz davranış şekillerini ortaya koymaktadır. Oyunu oynamadan önce lütfen Oyun Kurallarını dikkatli bir şekilde inceleyin. 'Rol-yapmanın', Oyun Kurallarına aykırı hareket etmek için bir mazeret olmadığını lütfen unutmayın. 8.2 Oyun Kurallarını esaslı bir şekilde ihlal ettiğiniz takdirde, söz konusu ihlalin ciddiyet düzeyine bağlı olarak, kendi makul takdirimizde aşağıdaki yollardan bazılarına veya hepsine başvurabiliriz: (a) Oyundaki 'oyun sohbet' özelliğine kısa bir süre boyunca erişiminizi askıya alabiliriz; (b) Oyundaki 'oyun sohbet' özelliğine daha uzun bir süreyle erişiminizi askıya alabiliriz; ve (c) Hizmet Şartlarında öngörüldüğü gibi, Hesabınızı askıya alabilir veya kapatabiliriz. İhlalin, ilk ihlaliniz olması, pervasız olmaması, düzeltilebilir olması ve koşulların buna izin vermesi durumunda, verilen süre zarfında ihlali düzeltmenize fırsat tanımak için yakında gerçekleşecek olan Hesap kapama işlemi ile ilgili size on dört (14) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunacağız. Hesabınızı askıya aldığımız takdirde, askıya alındığı süre boyunca, Hesabınıza erişemez veya Hizmetlerden hiçbirini kullanamazsınız. Hesabınızı kapattığımız takdirde ise, Hesabınız asla erişemezsiniz, bununla beraber gelecekte de Hizmetlere erişim veya kullanımınızı yasaklayabiliriz. 8.3 Oyundaki 'oyun sohbeti' özelliğine erişiminizi askıya aldığımız takdirde, askıya alma süresi boyunca Oyunu oynayabilecek ve diğer oyuncuların 'oyun sohbeti'ni okuyabilecek, fakat 'oyun sohbetine' katılamayacaksınız. 8.4 Oyun Kurallarından herhangi birini ihlal eden başka bir kullanıcı ile karşılaştığınızda, varsa Oyundaki "Yardım" veya "Kötüye Kullanım Bildir" fonksiyonlarını kullanarak lütfen bu faaliyeti Flamacore Independant Designer Team’e rapor edin(info@flamacore.com). 9. EPİLEPSİ UYARISI Bazı insanlar, günlük hayatta parlak ışıklara veya ışık desenlerine maruz kaldıklarında epileptik nöbetlere veya bilinç kaybına karşı duyarlılık göstermektedir. Bu tür insanlar, bazı ekran görüntülerini izlerken veya bazı bilgisayar oyunlarını oynarken nöbet yaşayabilir. Söz konusu kişi, geçmişte herhangi bir epilepsi hastalığı geçmişi olmasa veya hiç epileptik nöbet yaşamamış olsa da bu tür bir durum meydana gelebilir. Parlak ışıklara maruz kalındığında sizde veya ailenizden herhangi bir kişide epilepsi ile ilgili belirtiler görüldüyse (nöbet veya bilinç kaybı), oyunu oynamadan önce doktorunuza danışın. Ebeveynlerin, çocuklarının bilgisayar oyunlarını kullanımını takip etmelerini öneririz. Sizde veya çocuklarınızda bilgisayar oyunu oynarken baş dönmesi, görüntü bulanıklığı, göz veya kas çekilmeleri, bilinç kaybı, dezoriyantasyon, herhangi bir istem dışı hareket veya kasılma belirtisi olursa, DERHAL bilgisayar oyununu bırakın ve doktorunuza başvurun. Herhangi bir bilgisayar oyunu oynarken, oyunu yorgunken veya uykunuzu almadığınız zamanlarda oynamaktan kaçınmak, her saat 10 ila 15 dakika arasında ara vermek, ekrandan makul bir uzaklıkta oturmak ve oyunu iyi ışıklandırılmış bir ortamda oynamak da dâhil bazı standart sağlık ve güvenlik tedbirleri almanız gerektiğini de lütfen unutmayın. 10. AMİR HUKUK VE YARGI YETKİSİ 10.1 İşbu SKLS ve SKLS’nden veya SKLS’nin konusu veya teşekkülünden doğan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya yükümlülük (sözleşmeden doğsun veya doğmasın), Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tâbi olacaktır. 10.2 Yaşamakta olduğunuz ülke kanunlarında aksi belirtilmediği sürece, yukarıda anılan ihtilaflarda hem tarafımız hem de siz Türk mahkemelerinin yargı yetkisine teslim olmaktadır. 11. GENEL 11.1 Sizinle atamızdaki ilişki işbu SKLS'ne tâbidir. İşbu SKLS, işbu SKLS'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, başka hiçbir kişi adına herhangi bir hak tesis etmez. 11.2 İşbu SKLS'nin herhangi bir bölümünün icra edilemez olması durumunda, bu icra edilemezlik işbu SKLS'nin diğer herhangi bir bölümünün icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. Ayrıca tarafımız ve siz, işbu SKLS'nin geri kalan kısmını, mümkün olduğunca tarafların SKLS'nde belirtilmiş olan niyetlerini yansıtacak şekilde yorumlamayı kabul etmektedir. 11.3 İşbu SKLS kapsamında size veya bize ait olabilecek herhangi bir hakkı kullanmamanız veya kullanmamamız (veya kullanmada gecikmeniz veya gecikmemiz) durumunda, söz konusu hakkın kullanılmaması veya geç kullanılması, bu hakkı kaybettiğimiz veya kaybettiğiniz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hakkı kısmen veya bir defa kullanmanız veya kullanmamız durumunda, bu durum söz konusu hakkı gelecekte tekrar kullanmamızı veya kullanmanızı engellemeyecektir. 14. Bize Ulaşın İşbu SKLS ile ilgili herhangi bir sorunuz, şikâyetiniz veya görüşleriniz varsa, lütfen info@harboyunlari.com adresine e-posta atınız.
info@harboyunlari.com